Firmast Objektid Galerii Kontakt
 

 

   AS Haspo loodi 1991. aastal. Firma kasvas välja tol ajal tegevuse lõpetanud Tartu KEK-ist. Esialgu tegeleti väiksemate üldehitustöödega kuni aastani 1996, mil otsustati tänu omaniku eelnevatele töökohtadele ja huvile restaureerimise vastu erastada, mis oli tolleks hetkeks alles jäänud kunagisest töökohast Lõuna-Eesti Restaureerimisvalitsusest. Sellega oli loodud sobiv baas, et jätkata vanade hoonete rekonstrueerimise, restaureerimise ja konserveerimisega. Kuigi AS Haspol on oskused ja võimalused kõigi ehitustööde läbiviimiseks, on eelistatud siiski tööd, mis on seotud restaureerimisega ja tänu senistele hästi tehtud töödele jätkub pakkumisi sellel alal.
   Kuigi kõiki meie poolt aastate jooksul tehtud töid üles lugeda oleks ilmselt liiga igav, on siiski mõned suuremad/huvitavamad ka meie kodulehele üles pandud.
   AS Haspo näol on sisuliselt tegemist perefirmaga. Põhiaktsionäre on 3. Siiani on selline jaotus end firma juhtimisel õigustanud. Kuna aja jooksul on firma käive kõvasti kasvanud ja pidevalt käigus olevate objektide arv suurenenud, siis 2002. aastal otsustati lihtsama majandamise huvides luua OÜ Haspo Restauraator, otsus, mis on seni end kõigiti õigustanud. Kaks firmat, mis töötavad küll ühise eesmärgi nimel, kuid millel on siiski erinevad juhid.